Traditioner

Vi har i årenes løb haft mange begivenheder og festlige arrangementer, hvor vi har givet slip på nogle, mens andre er blevet en fast del af året og traditioner, vi sætter stor pris på.

Vi har i dag nogle helt faste traditioner med børnene. Nogle af vores arrangementer handler om de skiftende årstider, mens andre handler om helligdage. Et par gange om året holder vi arrangementer, hvor forældre eller bedsteforældre også kan deltage, hvilket skaber en helt særlig stemning i børnehaven.

Sådan ser vores traditioner i Stokrosen ud:

 • Fastelavn
 • Påskefrokost
 • Spisearragementer
 • Fælles morgenmad
 • Høstfest
 • Gallafest i storegruppen
 • Halloween
 • Juleværksted
 • Lucia i storegruppen
 • Julefrokost
 • Bedsteforældredag