Tværfagligt Forum

Faglig sparring til Leder og medarbejdere.

Når vi oplever et barn har brug for ekstra støtte, dette kan være sprogligt- socialt eller andet,så mødes vi i Tværfagligt Forum for at lave en handleplan. Dette vil altid ske i samarbejde med forældrene.   

Tværfagligt Forums opgave er at yde faglig sparring til ledere og pædagoger. Vi mødes en gang om måneden i Stokrosen. 

I det Tværfaglige Forum deltager fast en talepædagog samt en psykolog.